Ανθρώπινο Δυναμικό - Πιστοποίηση

Η σημαντικότερη επένδυση για την Ιωαννίδης α.ε. είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ικανοποίηση των πελατών μας. Απασχολούνται περισσότεροι από 28 εργαζόμενοι, με εμπειρία στην αυτοκίνηση πάνω από 17 χρόνια, άρτια εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από τη μητρική εταιρία. Οι συνεργάτες μας βρίσκονται σε διαρκή επιμόρφωση προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά κυρίως να μεριμνούν για την ικανοποίηση των πελατών μας.
Η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας είναι διαχρονική. Προσπαθούμε να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Παραμένοντας πιστοί στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρίας, τόσο στο εσωτερικό μας όσο και στο κοινωνικό μας περιβάλλον, οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν να σας μεταδώσουν το πάθος τους για την αυτοκίνηση. Εμείς, οι άνθρωποι της Ιωαννίδης α.ε., δεν αντιλαμβανόμαστε την αυτοκίνηση ως μια απλή συναλλαγή. Είναι για εμάς μια αμοιβαία ανταλλαγή συναισθημάτων, εμπειριών και γνώσεων.
Έχοντας βαθιά πίστη στην ποιότητα, την αξιοπιστία αλλά και τις βαθύτερεςαξίες της Volkswagen και της Audiσας προσκαλούμε να βιώσετε και εσείς μαζί μας αυτές τις αληθινές αξίες της αυτοκίνησης.

Η πιστοποίηση από τον φορέα TUV Management service Gmbh τεκμηριώνει ότι η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, στα τμήματα Πωλήσεων, Ανταλλακτικών και Service των Volkswagen και Audi.

scroll up